Uploader: Alfie
Country: Switzerland
Uploaded: Apr 10, 2018
Price: Free

Please, verify you are not robot to load rest of pages

download ghid de nursing pdf

1
Editura VICTOR BABEŞ
Piaţa Eftimie Murgu 2, cam. 316, 300041 Timişoara
Tel./ Fax 0256 495 210
e-mail: [email protected], [email protected]
www.evb.umft.ro
Director general: Prof. univ. dr. Dan V. Poenaru
Director: Prof. univ. dr. Andrei Motoc
Referent ştiinţific: Prof. univ. univ. Ioan Romoşan
Coordonator colecţie: Prof. univ. dr. Eugen Sorin Boia
Colecţia: MANUALE
© 2012 Violetta Văcariu
Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate autorului.
Reproducerea parţială sau integrală a textului sau imaginilor, pe orice
suport, fără acordul scris al autorului, este interzisă şi se va sancţiona
conform legilor în vigoare.
Colaboratori:
Asist. univ. dr. Călin Daşcău, UMF Timişoara
Prep. univ. dr. Andreea Munteanu, UMF Timişoara
ISBN general 978-606-8054-88-9
2
P RE F AȚ Ă
Acest
ghid se adresează în special asistenților medicali, dar poate fi
considerat și un îndrumar util studenților Facultății de Medicină Generală,
asistenților sociali, medicilor de familie sau de alte specialități.
Alcătuirea
prezentei lucrări respectă programa de pregătire a studenților
Facultății de Medicină – specializarea Asistență Medicală Generală, Radiologie și
Imagistică Medicală, cuprinzând 30 de capitole, structurate într-o parte generală și
una specială.
Materialul
aduce informații precise și utile activităților de îngrijire care îi
revin nursei mai frecvent la locul de muncă, indiferent dacă aceasta se află într-o
unitate spitalicească sau la un centru de diagnostic, cabinet de specialitate sau al
unui medic de familie.
În
Partea
Generală sunt prezentate
sarcinile
asistentei
medicale,
compartimentele spitalului și activitățile asistentei în cadrul regulamentului de
ordine interioară a spitalului, metodele de tratament și mai ales normele de bază în
pregătirea bolnavilor pentru investigații (radiologice, ultra-sonografice,
endoscopice).
Partea
Specială detailează pe aparate (respirator, cardiovascular, renal,
locomotor, endocrin, sistem nervos etc.) principalele afecțiuni din practica
medicală cu care se confruntă nursa și prezintă date de diagnostic, măsuri de
îngrijire și tratament pe care aceasta trebuie să le respecte.
Prin
aspectele medicale abordate, ghidul speră să contribuie la
perfecționarea viitorului asistent medical, a nursei care colaborează în echipă cu
medicul și conlucrează cu acesta la menținerea stării de sănătate a pacientului.
D r. V ioletta V ăcariu
3
CUPRINS
PARTEA GENERALĂ
1. Atribuțiile și calitățile asistentei medicale .......................................................................... 7
2. Compartimentele spitalului ................................................................................................. 7
3. Asigurarea condițiilor de spitalizare a bolnavilor .............................................................. 9
3.1. Asigurarea anturajului terapeutic ................................................................................ 9
3.2. Dezinfecția, dezinsecția și deratizarea ........................................................................ 10
3.2.1. Dezinfecția ........................................................................................................... 10
4. Sarcinile asistentei vizavi de regulamentul de ordine interioară a spitalului .................. 12
5. Transportul bolnavilor și al accidentaților ........................................................................ 14
6. Igiena la patul bolnavului................................................................................................... 15
6.1. Poziția bolnavului în pat .............................................................................................. 16
6.2. Supravegherea bolnavilor ........................................................................................... 16
6.3. Prevenirea și îngrijirea escarelor de decubit............................................................... 17
7. Pregătirea și asistarea bolnavilor la explorările radiologice ............................................ 18
7.1. Metode radiologice de diagnostic............................................................................... 18
7.2. Pregătirea bolnavilor ................................................................................................... 19
7.3. Bronhografia................................................................................................................ 19
7.4. Pregătirea bolnavilor pentru examinarea radiologică a tubului digestiv ................... 20
7.5. Pregătirea bolnavului pentru examenul radiologic al rinichilor și al căilor urinare .... 22
7.6. Pregătirea și asistarea explorărilor radiologice invazive ale inimii și vaselor ............. 23
7.7. Pregătirea bolnavului pentru examenul radiologic al cavității uterine ...................... 24
7.8. Pregătirea și asistarea explorărilor radiologice ale craniului ...................................... 24
8. Pregătirea și asistarea bolnavilor la examinări ultrasonografice ..................................... 24
9. Pregătirea și asistarea examinărilor endoscopice ............................................................ 25
9.1. Bronhoscopia, gastroscopia, colonoscopia ................................................................. 25
10. Reguli generale de administrare a medicamentelor ...................................................... 27
11. Transfuzia de sânge .......................................................................................................... 29
11.1. Indicaţii ...................................................................................................................... 29
11.2. Tehnica transfuziei de sânge ..................................................................................... 30
11.3. Pregătirea bolnavului ................................................................................................ 30
11.4. Supravegherea bolnavului în cursul transfuziei ........................................................ 31
11.5. Accidente transfuzionale și posttransfuzionale ........................................................ 31
12. Funcționarea unităților de terapie intensivă .................................................................. 32
13. Asistarea micilor intervenții chirurgicale și îngrijirea plăgilor ........................................ 34
14. Pregătirea preoperatorie și îngrijirea postoperatorie a pacienților .............................. 36
15. Reechilibrarea hidro-electrolitică .................................................................................... 38
16. Îngrijirea bolnavilor vârstnici ........................................................................................... 41
17. Îngrijirea pacienților terminali și sarcinile asistentei după constatarea decesului ....... 42
4
P A R T E A SP E C IA L Ă
1. Îngrijirea bolnavilor cu insuficiență respiratorie............................................................... 44
2. Îngrijiri speciale în bolile aparatului respirator ................................................................. 45