Uploader: Jacob
Country: Singapore
Uploaded: Apr 22, 2018
Price: Free

Please, verify you are not robot to load rest of pages

download integrame pdf

Integrame ursite
TEMĂ NUMĂR: JOC SECUND
Suntem desprinşi din integrame, jocuri de
cuvinte. Simpla noastră existenţă a început
cu-un
gând, ca mai apoi acesta să fie rostit, exprimat
şi sintetizat în două litere unite ce-i dau sens:
om. Pornim ca oameni, fiinţe cu viaţă adăpostită
într-o cutie a pieptului şi ne identificăm purtând
un nume. Mai departe cum trăim?
Ne învăluim în hârtie îmbibată cu sute
de cuvinte şi înaintăm în a ne contura un
destin ce stă deja sortit şi spus pe undeva
anume, în bolta cerului. Deşi zicala spune:
”Suntem creaţi din pământ şi în pământ ne
întoarcem.”, eu mi-aş permite să-i modific
esenţa, dată fiind viziunea mea. La baza
materiei noastre sufleteşti stă o integramă,
care ne defineşte şi ale cărei pagini evoluează cu
timpul.
Începutul este întotdeauna
îngenuu. Dacă ar fi să-l comparăm cu acel joc de
cuvinte, am putea spune că atunci descoperim
imaginile, micile şiretlicuri ale sale, atunci
cumpărăm prima revistă de acel gen.
Precum numele din integrame,
astfel învăţam şi noi a percepe micile gesturi,
care ulterior au să devină reflexe, precum păşitul.
Aş putea da un exemplu fictiv, care să certifice
cele spuse. „Iulian Ionescu”, în joc, desemnează
doi de „I” şi ne întroduce în taina acestor cheiţe,
care ne conduc spre a desluşi alte cuvinte.
După ce considerăm c-am reuşit
să înţelegem imaginile, să le percem sensul,
ne aflăm neştiutori în mijlocul unui oraş, ca şi
studenţii proviciali şi începem a dezlega integramele generale. Acesta-i următorul pas, din
momentul în care cele de copii au fost terminate
cu fala unui adolescent neserios. Aici petrecem
cel mai mult timp, încercând să distingem substratul din sintagmele ce ne preocupă.
Astfel căutăm răspunsuri, deşi
întrebări nu există pentru a ni le pune.
Suntem curioşi pentru propriul nostru
destin.Vrem dintr-o vanitate aproape de
înţeles şi de necondamnat să ne oferim o
lămurire. Însă cu timpul, apar şi acestea,
iar sentimentul de mulţumire reprezintă
principalul motiv de continuare. Eşecul
probabil ne-ar marca atât de tare, încât
am renunţa, probabil am claca, fără vreo
cale de întoarcere.
Odată ce înaintăm, pendulându-ne în aceleaţi clipe cu timpul şi
mergând în aceeaşi trăsură cu el, atingem
şi bătrâneţea, înţelepciunea. Putem
compara această treaptă a vieţii cu integramele de specialitate, care deţin un
subiect anume şi reprezintă încununarea
cunoştiinţelor acumulate după atâtea
sintagme necunoscute şi imagini fără
grai.
Tu ce număr al integramei ai? Câţi oameni
te-au ajutat s-o editezi cu propriile sentimente şi amintiri?
Toţi o trăim. VIAŢA.
Ioana Colac
Liceul Teoretic Mihai Viteazul, Caracal
46