Uploader: Jacob
Country: Argentina
Uploaded: May 21, 2018
Price: Free

Please, verify you are not robot to load rest of pages

download przypadki robinsona crusoe pdf

Daniel Defoe, Przypadki Robinsona Crusoe
Cykl 4 lekcji:
Proponuję omówić powieść Defoe w ciągu 4 godzin lekcyjnych. Na
pierwszej godzinie podajemy uczniom informacje na temat autora utworu oraz
bohatera, który ma swój pierwowzór. Przy okazji sprawdzamy również
znajomość treści lektury podczas drugiej i trzeciej godzinę lekcyjnej dokładne
omawiamy postać głównego bohatera: jego psychikę, osobowość, umiejętność
radzenia sobie w trudnej sytuacji – w momentach załamania, zmiany w nim
zachodzące. Czwarta godzina będzie poświęcona podsumowaniu, uogólnieniu,
wychwyceniu sensu powieści, określeniu wartości uniwersalnych. Podamy
również termin: „robinsonada”.
Lekcja 1
Cele:
1. Sprawdzenie znajomości treści lektury.
2. Zapoznanie z postacią autora.
3. Doskonalenie umiejętności sporządzania notki biograficznej.
Temat: Dzielimy się wrażeniami z lektury Przypadki Robinsona Crusoe
Daniela Defoe.
1. Przed omówieniem lektury podajemy uczniom krótką informację o
autorze. Możemy przeczytać hasło ze słownika i poprosić uczniów, aby
sporządzili krótką notkę biograficzną o Danielu Defoe na podstawie
usłyszanego tekstu:
Daniel Defoe (1660-1731). Angielski powieściopisarz, dziennikarz,
publicysta. Prócz pisarstwa zajmował się kupiectwem i polityką. Założył
czasopismo, którego szpalty przez wiele lat zapełniał wyłącznie własnymi
artykułami i esejami o tematyce głównie gospodarczej i administracyjnej.
Ogromny sukces przyniosła mu powieść:„Przypadki Robinsona Crusoe”,
którą napisał w wieku 59 lat. Utwór ten zapoczątkował cykl tzw. robinsonad,
czyli utworów, których treścią jest katastrofa i los człowieka rzuconego na
samotną wyspę. Prócz tego dzieła Defoe napisał m.in.: „Dziennik roku
zarazy”, „Roksana czyli Szczęśliwa kochanka”, „Pułkownik Jack”.
Bohaterowie większości utworów tego pisarza są autentyczni, dlatego
twórczość Defoe mieści się na pograniczu „literatury faktu”. Daniela Defoe
uważa się za jednego z głównych twórców nowożytnej powieści realistycznej.
(na podst.: Anna Cisak, Maria Żbik, Encyklopedyczny słownik szkolny,
Literatura powszechna, wyd. Europa).
1
Warto zwrócić uwagę uczniów na czas powstania powieści. Nie jest to
jeszcze XIX wiek (w którym nastąpił rozwój tego gatunku), ale dopiero
epoka oświecenia. Dlatego Daniel Defoe został uznany za jednego z twórców
nowożytnej powieści.
2. Zwracamy również uwagę, że pomysł napisania powieści Przypadki…
zrodził się pod wpływem historii usłyszanej od żeglarza Aleksandra
Selkirka (spędził on samotnie cztery lata na wyspie u wybrzeży Chile, gdy
bowiem popadł w konflikt ze swym kapitanem, dobrowolnie zszedł ze
statku).
3. Wypisujemy na tablicy podane zagadnienia i prosimy wybranych
uczniów, aby spróbowali je pokrótce omówili. Sprawdzamy znajomość
treści powieści.
a) dom rodzinny Robinsona,
b) pierwsze kroki w wymarzonym zawodzie marynarza,
c) niepowodzenia młodego człowieka,
d) katastrofa statku i cudowne ocalenie,
e) bezludna wyspa: klimat, fauna, flora,
f) sposoby zagospodarowania się w nowym miejscu (mieszkanie,
pożywienie, ochrona przed słońcem i deszczem, odkrywanie
wyspy),
g) „zdobywanie” przyjaciół,
h) pożegnanie z wyspą,
i) dalsze losy Robinsona.
4. Praca domowa.
Poinformujmy uczniów, że następną lekcję poświęcimy na omówienie postaci
bohatera. Polećmy więc, aby zaznaczyli w powieści fragmenty dotyczące:
a) sposobów przetrwania na wyspie,
b) zmian w osobowości bohatera,
c) radzenia sobie z samotnością,
d) momentów kryzysowych, załamań.
W tym celu możemy podzielić klasę na grupy.
Lekcje 2 i 3.
Temat: Człowiek w sytuacji ekstremalnej.
2
Cele:
1. Umiejętność określania zmian w postawie bohatera
2. Doskonalenie sposobu analizowania przeżyć, emocji na przykładzie
Robinsona.
3. Określenie sytuacji ekstremalnej.
4. Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem, selekcji informacji.
5. Umiejętne posługiwanie się cytatami.
Tok lekcji:
1. Na początku lekcji prosimy wybraną osobę, aby spróbowała określić, jaką
sytuację nazywamy sytuacją ekstremalną. (ekstremalny – trudny,
niebezpieczny, skrajny, krańcowy).
2. Następnie określamy, co dla bohatera było sytuacją codzienną, oczywistą,
a co ekstremalną:
codzienną – np. życie na lądzie i praca na morzu; ekstremalną – pobyt na
nieznanej, bezludnej wyspie, bez środków do życia, bez jakiejkolwiek
pomocy.
3. Omówienia głównej postaci. Wracamy do zagadnień podanych jako praca
domowa na poprzedniej lekcji.
I. Sposoby przetrwania na wyspie
a) Na wyspie Robinson zadomowił się w grocie, którą wciąż
udoskonalał (był zaradny, przewidujący).
b) Otoczył swój dom murem (był ostrożny).
c) Zbudował sobie letnią rezydencję (próbował żyć w jak najlepszych
warunkach, był pomysłowy).
d) Hodował kozy dla mięsa, mleka i skór, z których szył ubrania (był
zapobiegliwy).
e) Polował – w tym celu skonstruował dzidę, łuk, zrobił strzały.
Budował też przemyślne pułapki (dostrzegał konieczność dobrego
odżywiania, owoce były niewystarczające).